Cytologie van Pleurale, Pericardiale en Peritoneale Cavitieiteffusies

EFFUSIES – HEMATOLOGSCHE MALIGNITEITEN

Cellen zijn onsamenhangend omdat zij geen echte epitheelcellen zijn. Kernen zijn groot en vesiculair en kunnen een pseudo-inclusie bevatten, wat in werkelijkheid cytoplasma is dat de celkernmembraan indrukt. Pigmentatie van het cytoplasma is wel vaak maar niet altijd aanwezig. Immuunhistochemie kan de identiteit van deze cellen bevestigen, ofwel op ThinPrep objectglaasjes, ofwel op celblokmateriaal.

Terug naar begin

Terug naar de Inhoudsopgave

CytologyStuff